AVÍS LEGAL

Dades identificatives

 1. Vostè està visitant la pàgina web clinicagomis.com titularitat de CLINICA VETERINARIA DR. GOMIS amb domicili social en C/ Noguera 50 - 17487 Empuriabrava amb CIF E17440652 inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el , d'ara endavant EL TITULAR.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: +34 972 45 12 63

Correu electrònic de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Allotjament web: Arsys.es

Telèfon: 902115530

Correu electrònic de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Usuaris

 1. Les presents condicions (d'ara endavant Avís Legal) té per finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L'accés i/o ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

 1. clinicagomis.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pot tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.i. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de [Nom de l'empresa], dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en l xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

 1. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

 1. EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

 1. L'USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:
 2. a) La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 3. b) La finalitat per la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'USUARI.
 4. c) La infracció de la legislació vigent per part de l'USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
 5. d) L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l'USUARI o de tercers. Correspon a l'USUARI, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.
 6. i) L'accés fraudulent als continguts o serveis per *terceos no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres pogués realitzar.
 7. f) L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l'USUARI. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
 8. g) Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 9. h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l'USUARI que els remitent, que és l'únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut de l'els missatges enviats per l'USUARI.

Modificació d'aquest avís legal i durada

 1. EL TITULAR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats al seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Enllaços

 1. En el cas que en clinicagomis.com s'incloguessin enllaços o *hipervínculos cap a altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests *hipervínculos i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d'exclusió

 1. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

Generalitats

 1. EL TITULAR perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

 1. La relació entre EL TITULAR i L'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

Menors d'edat

 1. clinicagomis.com dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran de, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, CLINICA VETERINARIA DR. GOMIS no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE

 1. Identitat

Empresa: CLINICA VETERINARIA DR. GOMIS

CIF: E17440652

Dir. Postal: C/ Noguera 50 - 17487 Empuriabrava

E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Dades de contacte del delegat en protecció de dades:

No es disposa de Delegat.

FINALITATS

 1. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament:

Tractarem les seves dades (per exemple: per a la Gestió administrativa, comptable i fiscal, però vostè haurà de posar la finalitat del seu tractament)

CONSERVACIÓ

 1. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, seran conservats conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l'última comunicació.

DECISIONS

 1. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

LEGITIMACIÓ

 1. Legitimació per execució d'un contracte:

A causa que el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte mercantil, en el qual vostè és part , es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació *precontractual.

Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per subscriure el citat contracte, s'informa a l'interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que  les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS

 1. Durant el període de durada del tractament, CLINICA VETERINARIA DR. GOMIS- no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc transferència alguna.

DRETS

 1. L'interessat pot exercir els següents drets:
 • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat,  deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé dirigir un escrit a CLINICA VETERINARIA DR. GOMIS-     C/ Noguera 50 - 17487 Empuriabrava  també pot enviar un email a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..   

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del previngut en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant en l'assumpte "No enviar correus".

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem en CLINICA VETERINARIA DR. GOMIS procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d'identificació
 • Codis o claus d'identificació
 • Adrecis postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques

Video

Faqs

Subministrem productes per alimentar el seu animal de companyia. Tots els nostres productes compleixen una alta garantia de qualitat.L'assessorarem en l'alimentació per mantenir sana la seva mascota.
L'aconsellem en totes les etapes de la vida del seu animal.Alletament, creixement, embaràs i vellesa.
Atendrem la vostra mascota en cites programades o bé en cas d'urgència. Telèfon : 972 451 263     Telèfon urgència: 629 786 579
Tota relació amb la teva mascota és singular tant pel tipus d'animal i la raça com l'educació que hagi rebut.Activitats com esport, jocs, evitar l'estrès, alimentació i ensinistrar correctament el teu animal potenciarà una relació més feliç i una bona estabilitat emocional. 
Demani'ns consell sobre el bany i els productes més adients per a mantenir l'animal en bones condicions.
Atenció! Aquest lloc està utilitzant cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més